Thực hiện công văn số 482/PGDĐT về việc tổ chức tập huấn bồi dưỡng thường xuyên và nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, trường Mẫu giáo Anh Đào đã tổ chức tập huấn chuyên môn cho giáo viên trong nhà trường và các chủ nhóm trên địa bàn thị trấn Cam Đức. Sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn.
Cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán tham gia lớp tập huấn trực tuyến do PGD tổ chức
Cô Hiệu trưởng khai mạc buổi tập huấn tại trường
Giáo viên trong trường và các chủ nhóm trên địa bàn TT Cam Đức tham gia buổi tập huấn 
 Cô Hiệu trưởng triển khai chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm"
                                                  Nguồn tin: Trường Mẫu Giáo Anh Đào