Thực hiện công văn số 805/PGDĐT-TCCB ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc hướng dẫn tổ chức sơ kết học kỳ I. Ngày 10 tháng 1 năm 2020, trường Mẫu giáo Anh Đào tổ chức kết học kỳ I năm học 2019-2020 để nhìn nhận và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong học kỳ vừa qua, nhằm phát huy những thế mạnh đã đạt được và khắc phục những điểm còn hạn chế, đề ra phương hướng phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Sau đây là một số hình ảnh của buổi sơ kết

Các cháu đã tập trung đông đủ chuẩn bị cho buổi sơ kết học kỳ I
Điệu múa "Mầm non hạnh phúc" của các cháu lớp MG 5-6 tuổi B
Các cháu lớp MG 5-6 tuổi A với điệu nhảy Aerobic thật dễ thương
Cô Phạm Song Châu Hải-Hiệu trưởng báo cáo sơ kết học kỳ I
Phó Hiệu trưởng đọc quyết định khen thưởng "Bé ngoan xuất sắc" học kỳ I
Các cháu lớp MG 5-6 tuổi C nhận giấy khen: Bé ngoan xuất sắc học kỳ I
Kết quả học tập của các cháu lớp MG 5-6 tuổi B
Các bé ngoan xuất sắc học kỳ I của lớp MG 5-6 tuổi A
Các cháu lớp 4-5 tuổi A nhận giấy khen: Bé ngoan xuất sắc học kỳ I
Các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhận quà Tết của UBND Thị trấn Cam Đức 

       Tập thể cán bộ, giáo viên, các cháu trường Mẫu giáo Anh Đào ra sức thi đua nổ lực hết mình hoàn thành nhiệm vụ và kế hoạch đề ra cho học kỳ I. Đó cũng là nguồn động lực để mỗi cán bộ, giáo viên trong nhà trường xác định thêm trách nhiệm, khắc phục những khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ Chăm sóc –Giáo dục trẻ.

                                                                  Nguồn tin: Trường Mẫu Giáo Anh Đào