Thực hiện kế hoạch số 05/KH-MGAĐ ngày 03/02/2021 về kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021. Ngày 25/02/2021, trường Mẫu Giáo Anh Đào đã tổ chức cho giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn, đẩy mạnh phong trào dạy và học trong nhà trường, tạo cơ hội cho giáo viên tự học, tự rèn luyện, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp. Sau đây là một số hình ảnh của hội thi:

Hoạt động Trò chới với chữ cái b, d, đ của Lớp Mẫu giáo 5-6T, C
Hoạt động Nghe nhạc-Nghe hát "Mùa xuân ơi" của Lớp Mẫu giáo 4-5T, A
Hoạt động Tạo hình "Làm hoa mùa xuân" của Lớp Mẫu giáo 5-6T, BG2 B
Hoạt động Thơ "mùa xuân" của Lớp Mẫu giáo 4-5T, B
Hoạt động Vận động theo tiết tấu phối hợp "Em thêm một tuổi" của Lớp MG 5-6T, C
                                                                                  Nguồn tin: Trường Mẫu Giáo Anh Đào