Trẻ em là những mầm non, những người chủ tương lai của đất nước.

Bác Hồ nói: “cái mầm có xanh thì cây mới vững, cái búp có xanh thì lá mới tươi quả mới tốt, con trẻ có được nuôi dưỡng giáo dục hẳn hoi thì dân tộc mới tự cường tự lập”

Năm học 2020-2021, để giúp trẻ phát triển toàn diện thì công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc chăm sóc giáo dục trẻ phải thống nhất và hổ trợ cho nhau. Chính vì vậy, ngày 19/09/2020, trường Mẫu Giáo Anh Đào tổ chức Hội nghị Phụ huynh học sinh toàn trường năm học 2020-2021. Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị:

Cô Phạm Song Châu Hải-Hiệu trưởng báo cáo kết quả năm học 2019-2020
Bà Nguyễn Thị Xuân Lâm-Hội trưởng hội PHHS báo cáo hoạt động của Hội năm học 2019-2020
Hội trưởng chủ trì thảo luận về phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021
Chia tay Ban chấp hành Hội PHHS năm 2019-2020
Ban chấp hành Hội PHHS năm học 2020-2021 ra mắt hội nghị
Cô Hoàng Thị Lệ Thu -Thư ký, thông qua nghị quyết hội nghị
Ban chấp hành Hội PHHS gặp mặt sau hội nghị
                                                                                             Nguồn tin: Trường MG Anh Đào