Thực hiện theo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020. Ngày 14/9/2019, trường Mẫu Giáo Anh Đào tổ chức Hội nghị Cha mẹ phụ huynh học sinh toàn trường năm học 2019-2010. Trong hội nghị, cha mẹ học sinh cùng nhà trường trao đổi về công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc chăm sóc giáo dục trẻ để giúp trẻ phát triển toàn diện. Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị:

Hội nghị: Hội Cha mẹ phụ huynh học sinh toàn trường năm học 2019-2020
Hiệu trưởng báo cáo hoạt động của nhà trường năm học 2018-2019
Hội trưởng hội Cha mẹ học sinh báo cáo hoạt động của Hội năm học 2018-2019

Cha mẹ học sinh các lớp thảo luận ý kiến     

         Cũng tại Hội nghị, Cha mẹ học sinh bầu ra Ban đại diện Cha mẹ học sinh năm học 2019-2020
Ban đại diện Cha mẹ học sinh năm học 
         Hiệu trưởng thay mặt nhà trường trao quà chia tay cho Hội trưởng hội phụ huynh học sinh năm học 2018-2019 
Hiệu trưởng trao quà chia tay
Thư ký đọc lại biên bản của Hội nghị

                                                                                                     
Nguồn tin: Trường MG Anh Đào