Thực hiện công văn số 328/HD-PGDĐT ngày 21/09/2021 về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức, Hội nghị người lao động năm học 2021-2022. Trường Mẫu giáo Anh Đào tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2021-2022. Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị.
Toàn cảnh của Hội nghị
Đoàn chủ tịch hội nghị
Thư ký hội nghị
Hiệu trưởng báo cáo tổng kết năm học 2020-2021
và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022
Kế toán nhà trường báo cáo kết quả thu chi ngân sách
Chủ tịch Công đoàn trao giấy khen phụ nữ 2 giỏi và đoàn viên xuất sắc
Tập thể trường Mẫu Giáo Anh Đào
                                                                     Nguồn tin: Trường Mẫu Giáo Anh Đào