Thực hiện công văn số 772/PGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm về việc khắc phục hậu quả bão số 8 và chủ động ứng phó với bão số 9. Ban phòng, chống thiên tai, bão lụt, tìm kiếm cứu nạn trường Mẫu Giáo Anh Đào đã đề ra kế hoạch và phân công cụ thể cho từng bộ phận trong nhà trường, đồng thời nhà trường kết hợp với Tiểu Đoàn 866-Lữ 101-Vùng 4 Hải quân để cùng với nhà trường làm tốt công tác khắc phục hậu quả bão số 8 và chuẩn bị ứng phó với bão số 9. Sau đây là một số hình ảnh của hoạt động:

Tiểu Đoàn 866-Lữ 101-Vùng 4 Hải quân giúp nhà trường khắc phục hậu quả sau bão số 8
Trường Mẫu Giáo Anh Đào chuẩn bị ứng phó với bão số 9
                                                                                 
                                                                                   Người đăng: PHT Lê Thị Tuyết Mai