Thực hiện kế hoạch số 499/KH-PGDĐT ngày 17/12/2020 về kế hoạch tổ chức “Hội khỏe măng non” bậc học mầm non huyện Cam Lâm năm học 2020-2021. Từ ngày 08/03 đến ngày 11/03/2021, các cháu trường Mẫu Giáo Anh Đào đã tham gia “Hội khỏe măng non” cấp Huyện năm học 2020-2021. Sau đây là một số hình ảnh:

Khai mạc "Hội khỏe măng non" bậc học mầm non huyện Cam Lâm năm học 2020-2021
Các cháu tham gia thi môn Thể dục đồng diễn với nhạc
Các cháu tham gia thi môn Trò chơi vận động tiếp sức
 
Các cháu đạt giải Nhì môn Thể dục đồng diễn với nhạc
                                                                                          Nguồn tin: Trường Mẫu Giáo Anh Đào