Công đoàn cơ sở Mẫu Giáo Anh Đào tổ chức buổi tọa đàm 20-10 cho các đoàn viên.

CĐCS Trường Mẩu Giáo Anh Đào tổ chức buổi tọa đàm 20-10 cho các đoàn viên