Thực hiện kế hoạch triển khai tổ chức Đại hội chi Đoàn nhiệm kỳ 2019-2020 của Ban thường vụ Đoàn Thị trấn Cam Đức. Chi Đoàn trường Mẫu giáo Anh Đào tổ chức Đại hội chi Đoàn nhiệm kỳ 2019-2020 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đoàn trên cơ sở mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ, tăng cường sự đoàn kết để thực hiện tốt các hoạt động trong năm. Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội:

Quang cảnh của Đại hội
Báo cáo công tác công tác Đoàn năm học 2018-2019
                                               Báo cáo kiểm điểm của Ban Bí thư, Phó bí thư                                                         và thông qua phương hướng nhiệm vụ công tác Chi đoàn năm 2019-2020
Đ/C Mai Văn Cường-Phó Bí thư Đoàn Thị trấn Cam Đức phát biểu chỉ đạo
Cô Phạm Song Châu Hải-Bí thư Chi bộ-Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo
Bầu Ban Bí thư và Phó Bí thư nhiệm kỳ 2019-2020
Ban kiểm phiếu làm việc
Ban Bí thư, Phó bí thư mới ra mắt nhận nhiệm vụ
Chi Đoàn trường Mẫu giáo Anh Đào
                                                                                                  Nguồn tịn: Trường Mẫu giáo Anh Đào