Ngày 18/11/2015, Lớp Nghĩa Trung và lớp Nghĩa Nam tổ chức giao lưu
Nội dung đang được cập nhật